Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal (tel. 32 4175029 )  Kancelaria Komornicza w Łowiczu zawiadamia, że w dniu 01-03-2018 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja :

 

zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Sobota, gm. Bielawy, działki 33, 32/4, 32/1, o łącznej pow. 0,6820 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu. Działki o nr 33, 32/4, 32/1 łącznie są oszacowane na kwotę 692.000,00 zł. Cena wywołania ¾ ceny oszacowania tj.  wynosi 519.000,00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 69.200,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) na rachunek bankowy lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Sobota, gm. Bielawy, działki 44/2, o pow. 0,8501 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Łowiczu Działka o nr 44/2 jest oszacowana na kwotę 7.000,00 zł Cena wywołania dziatki o nr 44/2 wynosi 5.250,00 zł (3/4). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 700,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) na rachunek bankowy lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Sobota, gm. Bielawy, dziatki 108/1, o pow. 1,0925 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Łowiczu. Działka o nr 108/1 jest oszacowana na kwotę 236.000,00 zł Cena wywołania działki o nr 108/1 wynosi 177.000,00 zł (3/4). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 23.600,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) na rachunek bankowy lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Sobota, gm. Bielawy, działki 32/2, o pow. 0,1007 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Łowiczu. Działka o nr 32/2 jest oszacowana na kwotę 23.000,00 zł Cena wywołania działki o nr 32/2 wynosi 17.250,00 zł (3/4). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 2.300,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) na rachunek bankowy lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Sobota, gm. Bielawy, działki 32/5, o pow.3,7466 ha. zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Łowiczu Działka o nr 32/5 jest oszacowana na kwotę 203.000,00 zł Cena wywołania działki o nr 32/5 wynosi 152.250,00 zł (3/4). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 20.300,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) na rachunek bankowy lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Sobota, gm. Bielawy, działki 34. o pow.1,5018 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Łowiczu. Działka o nr 34 jest oszacowana na kwotę 52.000,00 zł. Cena wywołania działki o nr 34 nieruchomości wynosi 39.000,00 zł (3/4). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 5.200,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) na rachunek bankowy lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed Licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta - sygn. akt I Co 713/16 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3 w zakresie znajdujących się w tych aktach dokumentów: odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Numer oferty: L/5/N/02/18
Region: łódzkie
Cena: 909.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek użytkowy
działka