Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa na (tel. 18 2068499) podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2018 o godz. 11:30w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 226,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy, 34-520 Suche, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość położona w miejscowości Suche, mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Suche, gm. Poronin, powiat tatrzański i składa się z działek: nr 1737 o pow. 0,2011 ha - niezabudowana, nr 1741/2 o pow. 0,0280 ha - niezabudowana, nr 2377/12 o pow. 0,0907 ha, nr 2377/19 o pow. 0,1535 ha – niezabudowana, nr 15448 o pow. 0,0105ha, dz. oraz nr 15440 o pow. 0,0178 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 111 o powierzchni użytkowej 75,6 m2. Działki nr 2377/12 i nr 2377/19 to działki niezabudowane, nieogrodzone, w całości zalesione, stanowią część lasu. Wg MPZP w całości położone w terenach lasów, nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działki nr 1737, 1741/2, 15440, 15448 stanowią kompleks działek, częściowo ogrodzonych, położony przy drodze gminnej asfaltowej. Działka nr 15440 zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą. Obiekt z lat 20tych XXw, konstrukcja drewniana na murowanej podmurówce, obiekt w całości wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 75,6m2. Wg MPZP kompleks w przeważającej części położony w terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej z zachowanymi zespołami zabudowy tradycyjnej oraz w pasie przy drodze gminnej w terenach dróg publicznych. Kompleks działek nr 1737, 15448, 1741/2 i 15440 posiada przez działkę nr 1741/2 bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Budynek to budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący posadowiony na działce nr 15440 oraz prawdopodobnie częściowo na działce przyległej nr 1737 o powierzchni użytkowej 75,6 m2 (brak danych dotyczących budynków na wyrysie z mapy ewidencyjnej – brak możliwości ustalenia stanu faktycznego). Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym, w całości o konstrukcji drewnianej z bali oraz płazów na kamiennej podmurówce z lat 20tych XXw., kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej – nieocieplonym z pokryciem blachą płaską. Komin murowany z cegły. Budynek składa się z części mieszkalnej oraz przylegającego od strony zachodniej budynku gospodarczego. Oba budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Obiekt nieużytkowany i niezamieszkały od dłuższego czasu w zróżnicowanym stanie technicznym – złym oraz przeciętnym, kwalifikującym się do remontu generalnego i modernizacji lub (po uzyskaniu zgody od konserwatora zabytków) do wyburzenia. Budynek w części mieszkalnej składa się jasnej kuchni oraz dwóch pomieszczeń. Budynek posiada instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. 

Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 19.06.2018 r. od godz. 11:00 do godz: 12:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ). 

Suma oszacowania wynosi 509 962,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 339 974,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 996,20 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13. 

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/419573

Numer oferty: L/7/N/06/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka