Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki (tel. 74 8520886 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06/06/2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 313, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Władysława Łokietka 8, 58-100 Świdnica, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: w dniu 06-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 62,78 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 2,40 m2 - łączna powierzchnia 65,18m2. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku (o 5 kondygnacjach nadziemnych) wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej, ogrzewanie miejskie, lokal posiada balkon, występują pełne przyłącza infrastruktury, ogólny stan techniczny i wizualny przedmiotowego lokalu przyjęto jako średni. Udział nieruchomości w części wspólnej ( działka ew. nr 136 o pow. 6181 m2, obręb nr 0002 Zawiszów, AM-2. ), którą stanowi prawo własności gruntu i części budynku i urządzenia wynosi 160/10000. 

Suma oszacowania wynosi 218 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 14:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/419219

 

Numer oferty: L/23/N/05/18
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny