Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312-29-51) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny 78-200 Białogard, ul. Lipowa 1 A odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który położony jest w Świdwinie przy ulicy Łokietka numer 3 i składa się z lokalu mieszkalnego oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/8 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 48 o powierzchni 2082 m2 oraz we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, służących nie tylko do użytku właścicieli lokalu. Lokal mieszkalny położony jest na ostatniej kondygnacji- poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego, murowanego, wielorodzinnego- 8 lokalowego, w zabudowie wolnostojącej, 3 kondygnacyjnego obejmującego parter, I piętro i poddasze użytkowe, podpiwniczonego, 2 klatkowego, wybudowanego w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 38, 01 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 48 położona jest w Świdwinie przy ulicy Łokietka numer 3, obręb ewidencyjny numer 0013, obejmująca budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdwin oznaczona jest, jako- 41 MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej. Nieruchomość położona jest w Świdwinie przy ulicy Łokietka 3. 

Suma oszacowania wynosi 95 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniejdo dnia 07.02.2018r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9.500,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W dniu 05.02.2018r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunków} biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/402175

 

 

 

Numer oferty: L/16/N/01/1/
Region: zachodniopomorskie
Cena: 63.334,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny