Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2017r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja 3/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Paderewskiego, stanowiącej 3/6 prawa użytkowania wieczystego gruntu, działki nr 503/1 o pow. 0,0731 ha i własności budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, przedwojennego z 1936 r. w zabudowie szeregowej, stanowiącego odrębną nieruchomość, w którym znajdują się 2 niewyodrębnione lokale mieszkalne.

Część mieszkalna znajdująca się we władaniu dłużnika to niewydzielony lokal , położony na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki o pow. 50,93 m2, piwnicy i pomieszczenia gospodarczego. Druga niewydzielona część mieszkalna budynku należy do współużytkownika działki nr 503/1 niebędącego dłużnikiem. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje : wodociągową, kanalizacyjna, energetyczną, gazowa-istnieje możliwość podłączenia, ogrzewanie - piec kaflowy. Teren na działce na dzień wizji uporządkowany, odgrodzony, obsadzony krzewami i drzewami.

Suma oszacowania wynosi 124.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.400,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika z dopiskiem na przelewie: wadium Km3146/13 , albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1 B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.

Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty..

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/378208

Numer oferty: L/7/N/09/17
Region: lubuskie
Cena: 93.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny