Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-12-2016 roku o godz. 13.45 w 1 Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku ŚI. sala 301 odbędzie się:

                                      PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Lwóweckiej, działka ewidencyjna nr 4 zabudowana budynkiem hotelowym w trakcie realizacji, wzniesiony przed 1945r., w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia, częściowo przebudowany i rozbudowany w latach 2009-2010 na budynek hotelowy z restauracją oraz zapleczem basenowo - rekreacyjnym. Aktualny stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 50 %.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe wg projektu budowlanego: powierzchnia zabudowy: 844,35 m2, powierzchnia wewnętrzna: 2 504,64 m2, kubatura: 6 710,00 m3,wysokość: 11,90 m, liczba kondygnacji: 4 (w tym 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna). Działka ewidencyjna nr 4 stanowi powierzchnię 1 800 m2 Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów Zdrój nr V/25/2015 z dnia 04-02-2015 roku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17-02-2015 roku, poz 602) wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 29MN/UT: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zabudowy usługowej- usług turystyki i wypoczynku. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 745 360,00 zł brutto (tj. wartość netto 2 232 000,00 zl + podatek VAT w wysokości 23% -513 360,00 zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2 059 020,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 274 536,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/330055

Numer oferty: L/4/N/11/16
Region: dolnośląskie
Cena: 2.059.020,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna