Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski (tel. 89 624 81 60 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31/07/2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno, pokój sala nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Odrodzenia 16, 12-100 Szczytno, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 

Opis nieruchomości: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położonej w 12-100 Szczytno, ul. Odrodzenia 16, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Powierzchnia lokalu wynosi 33,41 m2. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wysokości 4/100 w prawie do nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 99 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 542,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 939,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytno.

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/425951

Numer oferty: L/18/N/06/18
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny