Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Paweł Kasprowiak (tel. 65 5450882) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu z siedzibą przy Buszy 1, 63-900 Rawicz, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Szczęśliwa, Szymanowo , 63-900 Rawicz, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Nieruchomość stanowi własność dłużników, zapisana jest w rejestrze gruntów: województwo wielkopolskie, powiat rawicki, jednostka ewidencyjna 302205_5, Rawicz- obszar wiejski, obręb 0015 Szymanowo, mapa nr 2, działka nr 1114/2 o pow. 0,1164 ha. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Szczęśliwej. Dojazd możliwy z wyżej wymienionej ulicy, która nie jest utwardzona oraz nie posiada urządzonego chodnika. Nieruchomość posiada uzgodniony wjazd na posesję. Ulica wyposażona w uzbrojenie techniczne( energia elektryczna, gaz woda, kanalizacja sanitarna ). Kształt działki regularny prostokątny. Strefa wiejska pośrednia. Nieruchomość częściowo zagospodarowana. ( wykonano nasadzenia zielone- drzewa krzewy ozdobne, utwardzenia dojść i dojazdów do budynku mieszkalnego z kostki betonowej kolorowej). Wykonano wiatę w konstrukcji drewnianej oraz podziemny zbiornik betonowy gromadzący wody opadowe. Teren wokół budynku przygotowany do zagospodarowania. Nieruchomość wyposażona w infrastrukturę techniczną ( energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz ). Nieruchomość ogrodzona z trzech stron - od frontu brak ogrodzenia. Z pozostałych stron ogrodzenie wykonane z przęseł betonowych ozdobnych.

Suma oszacowania wynosi 548 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Numer oferty: L/4/N/12/18
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny