Opis

Komornik Sądowy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.07.2017r. o godz.14.00 w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 3.219,00 m2.

Na nieruchomości posadowione trzy budynki. W pierwszym z budynków parter ma charakter handlowo- usługowy, na piętrzę natomiast pomieszczenia mieszkalne, które mogą być adaptowane jako dodatkowe pomieszczenia biurowe i socjalne. Powierzchnia użytkowa budynku to 536,00 m2 Kolejne budynki to budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 307,50 m2 i kwalifikujący się do rozbiórki budynek drewutni.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach i aktualnie wykorzystywana jest jako sklep i skład materiałów budowlanych. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości : działki nr 217/20, 218/19, 446/19 , arkusz mapy 1 Ryb, obręb 0015 Strzybnica, jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Góry; jednostka rejestrowa 1143. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 SR- PUII - tereny produkcyjno-usługowe.

Użytkowanie wieczyste ustanowiono do dnia 04.12.2096r.

Licytowane prawo do nieruchomości oszacowano na kwotę: 1.325.353,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi : 994.014,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 132.535,30zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 10.07.2017r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.komornik.tarnowskie-gory.eu/11-07-2017-prawo-uzytkowania-wieczystego-gruntu-w-tarnowskich-gorach-o-pow-3-21900-m2/

Numer oferty: L/7/N/06/17
Region: śląskie
Cena: 994.014,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna