Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2016r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2;  sala nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – działka nr 269 położonej: 64-200 Wolsztyn, Tłoki
tj. działka siedliskowa nr 269 o pow. 6,72 ha; o kształcie regularnym, z dostępem do drogi asfaltowej; częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkami gospodarczo – inwentarskimi, stodołą z łącznikiem, budynkiem chlewni oraz wiatą stalową. Wiek obiektów– ok. 40 lat. Niezabudowana część działki jest uprawiana rolniczo.
B. mieszkalny- (pow. użytkowa 185 m2) piętrowy z dachem płaskim, stan techniczny – średni. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa, co. B. stodoły z łącznikiem – (pow. użytkowa 250 m2). Stan techniczny – gorszy. Instalacje: elektryczna B. inwentarski 1 z wiatą- (pow. użytkowa 250 m2), funkcja: chlewnia i wiata na maszyny rolnicze. Stan techniczny – gorszy. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna.B. inwentarski 2- (pow. użytkowa 225 m2) zespół obiektów parterowych stanowiących całość, funkcja: obora, chlewnia, paszarnia. Stan techniczny – gorszy. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna.B. chlewni- (pow. użytkowa 2.174 m2, wiek: 15 lat).Stan techniczny – dobry. Instalacje: elektryczna siłowa i oświetleniowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, płytę gnojową oraz zbiornik na gnojówkę. Wiata stalowa na maszyny rolnicze- (pow. użytkowa 120 m2, wiek: ok. 30 lat).

Suma oszacowania wynosi 1.249.000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 936.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 124.900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.


Więcej informacji na stronie : http://wolsztyn.komornik.zgo.pl/nieruchomosci/km-15613-zwykla/

Numer oferty: L/23/N/11/16
Region: wielkopolskie
Cena: 936.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka