Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki (tel. 14 656 99 88 )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Tuchów gm. Tuchów, 33-170 Tuchów, dla której SĄD REJONOWY TUCHÓW IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W TUCHOWIE prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej numer 2041/1 o łącznej powierzchni 0,1077 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym ale niewykończonym oraz dobudowanym garażem. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 151,90 ni2 z czego 40,10 m2 stanowi powierzchnia poddasza, a parter posiada powierzchnie 111,80 m2.

Suma oszacowania wynosi 240 732,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 549,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 073,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/418252

Numer oferty: L/15/N/05/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny