Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 5la. w sali 625, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej 59,40 m2, położonego na VI piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Właściciel lokalu ma prawo korzystać z komórki lokatorskiej o powierzchni 2,8 m2. Do lokalu przylega loggia. Lokal położony : 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 5. 

Suma oszacowania wynosi 401 425,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 068.75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 142.50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w siedzibie kancelarii komornika przy ul. Willowej 11/11 w Warszawie albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/371012

 

 

 

Numer oferty: L/14/N/06/17
Region: mazowieckie
Cena: 301.068,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny