Opis

Asesor Komorniczy Bartosz Szokalski - Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie Tomasza Stefanowskiego (tel. 91 433 07 48) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:  24 sierpnia 2018 roku o godzinie 11:00 w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się: pierwsza licytacja której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny  o powierzchni 38,20 m2 położony w miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo nr budynku 72, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, z oknami wychodzącymi na stronę zachodnią. Lokal składa się z salonu połączonego z kuchnią (w operacie szacunkowym pokój z wnęką kuchenną), łazienki z WC oraz pokoju oraz posiada łączną powierzchnię użytkową 38,20 m2.

Suma oszacowania wartości prawa własności lokalu mieszkalnego wynosi: 184 300,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 225,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18 430,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.
Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 17 sierpnia 2018 roku od godziny 12:00 do godziny 12:30. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.  Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 91 433 07 48.

 


Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/431629

Numer oferty: L/22/N/08/18
Region: zachodniopomorskie
Cena: 138.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny