Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz (tel. 33 8161052) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej   mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 22 w sali nr 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 43-365 Wilkowice, ul. E. Kwiatkowskiego. 

 Nieruchomość składu się z działek o nr 2077/1, 2076/1, 2079/3 i 2079/4 o łącznej powierzchni 0,4211ha.

Na działce o nr 2079/3 znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem i przyziemiem o powierzchni użytkowej 181,97m2. Na działce o nr 2079/4 znajdują się fundamenty budynku gastronomicznego, które należy rozebrać z uwagi na brak aktualnego pozwolenia na budowę. 

Suma oszacowania wynosi 586 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 439 500,00zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 600,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w siedzibie kancelarii lub na dwa dni przed terminem licytacji na konto komornika.

Rękojmia może zostać złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/411347

Numer oferty: L/19/N/03/18
Region: śląskie
Cena: 439.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny