Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20,  87-800 Włocławek, pokój A 117, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jałowcowa, 87-800 Włocławek. 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona na działce nr 23/2 o pow. 0,0746 ha. Na działce gruntu nr 23/2 posadowiony jest budynek mieszkalny piętrowy podpiwniczony i dwa parterowe budynki gospodarcze. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. 

Suma oszacowania wynosi 438 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 186,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 828,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/366810

Numer oferty: L/8/N/06/17
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka