Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Z-ca Tomasz Glapiak  (tel. 793 402 989) ogłasza, że: w dniu 13-11-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul.Podwale 30 w sali nr  137, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącą odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu położonej: 53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 19, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny w dwulokalowym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem. Wzniesiony przed 1939 rokiem w technologii tradycyjnej: ściany murowane, stropy masywne, więźba dachowa żelbetowa, dach spadzisty kryty dachówką. Lokal  usytuowany na drugiej kondygnacji budynku. W skład lokalu wchodzą: cztery pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, loggia, wc i  komórka, powierzchnia lokalu  98,00m2. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne o powierzchni 49,00 m2. Wyposażenie budynku w media pełne.  Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 49,8% we wspólnych częściach budynku i garażu w prawie użytkowania wieczystego terenu w 1/2 części, objętych księgą wieczystą KW. Dla terenu położenia nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania  przestrzennego. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi 524 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    393 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 400,00zł. Rękojmia powinna być  wpłacona na konto komornika
z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr   Km 93064/15", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu30-10-2018 w godzinach od 11:00 do 11:30.  W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Tomasz Glapia, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/436302

 

Numer oferty: L/11/N/09/18
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny