Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 137, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy LEONARDA DA VINCI, 51-112 WROCŁAW, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.
WARUNKI  LICYTACJI

Suma oszacowania wynosi 265 600,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 199 200,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 560,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Numer oferty: L/13/N/09/18
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny