Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy (tel. 68 3474224) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2019r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2: sala nr 15, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działka nr 1307 położonej: 64-233 Wroniawy, Spokojna, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - działka nr 1307.

Jest to działka gruntowa nr 1307 o powierzchni 611 m2, o kształcie regularnym - prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 90 XX wieku. Teren działki niezagospodarowany, częściowo ogrodzony betonowym parkanem. Otoczenie: zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Dojazd drogą utwardzoną. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 170.80 m2. jest jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, piętrowy, z dachem płaskim krytym papą, podpiwniczony, otynkowany; okna PCV, drzwi płytowe, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku wyodrębniono: parter - pokój, korytarz, przedsionek, łazienka, kuchnia, jadalnia, klatka schodowa; piętro - 3 pokoje, łazienka, korytarz; piwnica -5 pomieszczeń gospodarczych, 2 korytarze, kotłownia, klatka schodowa. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, centralnego ogrzewania (z pieca gazowego 2-funkcyjnego), elektryczna, gazowa. Stan techniczny zadawalający, standard przeciętny. Budynek jest zamieszkały. 

UWAGA

Istnieje niezgodność stanu prawnego z rzeczywistym stanem nieruchomości. Według materiałów geodezyjnych część budynku mieszkalnego położona jest na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę 1306, będącą własnością osoby trzeciej. Ponadto na działkę 1307 nachodzi budowla posadowiona na działce 154/10, będącą własnością osoby trzeciej.

Suma oszacowania wynosi 219.800,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 146.540.00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21.980.00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/8/N/01/19
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny