Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa (tel. 182068499) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20/09/2018 o godz. 14:30w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Stroma, 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.. Nieruchomość położona w Zakopanem przy ul. Stromej 4D, mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem należąca w części 2/56 (lokal niemieszkalny nr LU1) do dłużnika. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej opisanej w KW. w 3102 / 10000 części, którą stanowi prawo własności działki oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Zakopanem przy ul. Stromej 4D. Lokal niemieszkalny (stanowiący garaż wielostanowiskowy) położony na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 914,40m2, w obrębie którego znajdują się miejsca postojowe, stan techniczny zadowalający do niewielkiej modernizacji i odświeżenia, standard typowy – ściany malowane emulsyjnie, posadzki betonowe, lokal wyposażony w instalacje oświetleniową, elektryczną, wod – kan. Dostęp do lokalu poprzez 2 bramy wjazdowe segmentowe otwierane elektrycznie. Budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z poddaszem użytkowym, obiekt w ogólnym dobrym stanie technicznym i typowym standardzie, murowany, ocieplony, otynkowany oraz obłożony kamieniem elewacyjnym, architektura typowa regionalna. Działka ogrodzona, zagospodarowanie podstawowe, podjazdy i chodniki z kostki brukowej. Uzbrojenie: Sieć wodociągowa, Sieć kanalizacyjna, Sieć elektro - energetyczna, Sieć teletechniczna, Sieć grzewcza - Geotermia W ramach udziału 2/56cz. przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z 1 miejsca postojowego nr 11. Instalacje: elektryczna, oświetleniowa, wod-kan. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz wielorodzinna niska, częściowo z pokojami gościnnymi, pensjonaty, rzeka Zakopianka, lokalny handel i usługi wzdłuż ul. Kasprowicza (droga krajowa nr 47). Dojazd: bezpośredni z ul. Stromej o nawierzchni asfaltowej. Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 06.09.2018 r. od godz. 10:00 do godz: 11:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ). 

Suma oszacowania wynosi 20 458,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 343,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 045,80 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13. Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/425356

Numer oferty: L/20/N/06/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: garaż