Opis

Syndyk masy upadłości w ramach postępowania sygn. akt VI GUp 206/19 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ogłasza na postawie art. 320 PU pierwszą aukcję na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Nad Potokiem 74A, obj. kw nr BB1B/00008379/0, składającej się z dz. 451/7 o pow. 0,0238 ha oraz dz. 451/8 o pow. 0,7392 ha, zabudowanej kompleksem budynków o charakterze przemysłowo -magazynowo-biurowym, dawnym zakładem rozbioru mięsa.

Cena wywoławcza: 3 200 000 zł netto + VAT

wyłącznie na warunkach określonych postanowieniem z 29.10.2021r., zmienionym postanowieniem z dnia 17.12.2021r. Sędziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia warunków aukcji

Termin wpłacenia wadium najpóźniej do końca dnia 3 lutego 2022r.:

500 000 zł tytułem „aukcja nieruchomości  BB1B/00008379/0”.

Termin aukcji: 7 lutego 2022 r., godz. 13.00 sala 56 budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24.

Szczegółowe warunki aukcji i informacje: strona internetowa www.syndykbielsko.pl, syndyk mail: gulis@onet.eu, kancelaria: ul. Bohaterów Warszawy 2/6 w Bielsku-Białej, ewentualnie w sekretariacie Sądu.

Źródło: Syndyk