Opis

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości GPOIW Natura Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą zaprasza do negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Upadłej zlokalizowanych na terenie:

Przed dniem ogłoszenia upadłości na terenie w/w Zakładów prowadzona była działalność operacyjna w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości wyposażone są w systemy chłodnictwa i mrożenia.

Zainteresowanych zakupem wyżej opisanych nieruchomości zaprasza się do złożenia listu intencyjnego zawierającego:

  1. podstawowe dane Zainteresowanego (firma, adres siedziby, numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców, profil prowadzonej działalności),
  2. proponowane warunki zakupu nieruchomości.
  • najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Galka, znajdującej się w Lipnie, przy ul. Adama Mickiewicza 10. Dopuszcza się przesłanie listu intencyjnego zawierającego opisane wyżej warunki skanem na adres e-mailowy Kancelarii: kancelaria@dariuszgalek.pl.

List intencyjny winien zostać podpisany przez osobę/-y uprawnione do reprezentacji Zainteresowanego.

Wszelkie zapytania w zakresie przedmiotu sprzedaży, lub proponowany termin oględzin nieruchomości należy kierować na adres e-mailowy: kancelaria@dariuszgalek.pl wskazując w tytule e-maila „NATURA – negocjacje”, lub telefonicznie: tel. kom. 608 090 898.

Źródło: Syndyk