Opis

Km 681/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Lewandowski 09-402 Płock ul. Kolegialna 21 lok. 4 tel./fax 24-36-43-100 email: plock.lewandowski@komornik.pl; www.plock.komornik.pl

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10B, 09-400 Płock, w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja:

I.

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zglenickiego 44A, 09-411 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00063244/6:

  • suma oszacowania – 6 800 515,02 zł,
  • cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi 5 100 386,26 zł,
  • licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 680 051,50 zł,
  • wskazana kwota to kwota brutto,

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zglenickiego 44A, 09-411 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00097780/2:

  • suma oszacowania – 957 921,54 zł,
  • cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi 718 441,16 zł,
  • licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 95 792,15 zł,
  • wskazana kwota to kwota brutto.

Pozostałe informacje nt. możliwości oglądania nieruchomości, a także warunków licytacji znajdują się w załączniku.

Źródło: Licytacja komornicza