Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03 grudnia 2013 roku o godz. 9.40 w sali nr. 214 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów ul. Lenartowicza gm. Andrychów posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym. Jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego usytuowane w budynku wielomieszkaniowym na III piętrze, składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i WC o łącznej powierzchni 58,8 m2. Lokal posiada przynależną piwnicę oraz balkon. Standard wykończenia lokalu bardzo dobry, użyte materiały wykończeniowe wysokiej jakości. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 191.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 143.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 19.100,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560 Bank Pekao S.A.O/Wadowice najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 469/13 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z Nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Mirosława Wójcicka

Kancelaria Komornicza w Wadowicach:

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice , ul. Mickiewicza 27/7

 tel/fax: 033 873 26 65,

www.komornik.wadowice.pl,

email: wadowice.wojcicka@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/103148

 

 

Numer oferty: L/35/N/11/13
Region: małopolskie
Cena: 143.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie