Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2015r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Młyńska 59 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2744 o pow. 0,0308 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym w zabudowie bliźniaczej z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 111,92 m.kw. i 58,11 m.kw pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku oraz budynkiem drewnianym w bardzo złym stanie technicznym nadającym się do rozbiórki, położonej: 16-300 Augustów, ul. Cicha. 

Suma oszacowania wynosi 151 276,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 457,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 127,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 20106000760000401540016379 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Augustowie przy ul. Młyńska 59 pok. 216 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem /. nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop Kancelaria Komornicza w Augustowie 16-300 Augustów Żabia 9/2a teł. 0(87) 643-74-11 c-mail: augustow@komormk.pl

 

Numer oferty: L/93/N/08/15
Region: podlaskie
Cena: 113.457,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka