Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-123, odbędzie się:  

DRUGA LICYTACJA

lokalu użytkowego, położonego/ej przy Batowice, 32-087 Zielonki, dla którego/ej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą. W skład nieruchomości wchodzi: zwarty kompleks dwóch działek nr 8/1 (o pow. 0,06 ha) i 8/2 (o pow. 0,13 ha), położonych w Batowicach, zabudowanych budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni 418,67 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i użytkowego poddasza). 

Suma oszacowania wynosi 901 868,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 601 245,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 186,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka Filia I Kraków 50 86190006 0030 0025 8049 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Nieruchomość można oglądać w dniach 18 i 25 maja 2015 r. w godzinach od 12 do 13, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w KrakowieLeszek Dumnicki Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29 www.e-komornikdumnicki.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214513

Numer oferty: L/44/N/05/15
Region: małopolskie
Cena: 601.245,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny