Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. zawiadamia na podstawie art 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.11.2013 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., ul. Sądowa 3, sala nr 19a odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Bełsznicy przy ulicy Wałowej , zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Nieruchomość   składa   się   z   trzech   działek   gruntowych (nr 346/47, 347/47, 348/47) o łącznej powierzchni 2548 m2. Działka nr 348/47 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 75,29 m2. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 77.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 57.750.00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwotę 7.700,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Numer rachunku bankowego komornika: PKO Bank Polski SA 32 1020 2472 0000 6602 0120 8826 Nieruchomość można oglądać w dniu 22.11.2013 r. o godzinie 10.00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. ,

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Piotr Szweda Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu ŚI. ul. Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śl. lel./fax: 32-455-17-69, www.komomik.wodzislaw.pl, e-mail: wodzislaw.slaski2@komornik.pl

  

Numer oferty: L/78/N/11/13
Region: śląskie
Cena: 57.750.00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka