Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski zawiadamiana podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-01-2014 r. o godz 09.00 w sali nr 13 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się:

                                                                  PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Berest składającej się z działki ewidencyjnej nr. 106/1 o powierzchni 0,32 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 176,26 oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr. 106/3 o powierzchni 0,70 ha.  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie.

 

Nieruchomość oszacowana jest:

a) działka ew. nr. 106/1 zabudowana budynkiem na kwotę 330.690,00 zł.

b)  działka ew. nr. 106/3 niezabudowana na kwotę 52.290,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości oszacowania ti.:

a)   działka ew. nr. 106/1 w kwocie 248.017,50 zł.                  „

b)   działka ew. nr. 106/3 w kwocie 39.217,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ti. kwotę: ad a) 33.069,00 zł. ad b) 5.229,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski Kancelaria Komornicza 33-370 Muszyna, ul. Rynek 8 tel.: (18) 471-83-38, fax: (18) 471-83-38, komornikmuszyna.pl, email: muszyńa@komornik.pl

UWAGA ZMIANA KONTA konto: Alior Bank SA Centrala 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270

Numer oferty: L/52/N/01/14
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka