Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 10.12.2013r. o godz. 13:40 w  budynku   Sądu  Rejonowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 5   w Sali nr 108 odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości –działki nr 1565/3 o pow. 0,007 ha zabudowanej budynkiem produkcyjno-mieszkalnym o pow. użytkowej łącznie 401,71 m2 ( ostatnio użytkowany jako piekarnia, dwa lokale mieszkalne o pow. 86,29m 2 i pow. 97,75 m2 ) o płożonej w miejscowości Besko Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzi księgę wieczystą.   

Suma oszacowania wynosi : 404.356,00 zł. Cena wywołania ¾ sumy oszacowania wynosi 303.267,00 zł. Wadium 40.435,60  zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium GOTÓWKĄ W KASIE Komornika lub na konto komornika: 86102029800000280200029934  z dopiskiem wadium na licytację .

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni od licytacji od godz. 12-18 zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sanoku.   

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                   

 Komornik Sądowy                                                                      

Przy Sądzie Rejonowym w Sanoku

Marzena Radziuk

Ul. Cerkiewna7

38-500 Sanok 

tel.: 13 4636821, 13 4631467
email sanok@komornik.pl 

Numer oferty: L/46/N/11/13
Region: podkarpackie
Cena: 303.267,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom