Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, pokój 243, odbędzie się pierwsza licytacja.

Działka gruntu o pow. 0,2747 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie przebudowy. Przedmiotowa działka wg klas użytków posiada oznaczenia: RIVa -0,186 ha, Wp - 0,0546 ha oraz B - 0,0341 ha. Budynek znajdujący się na działce pochodzi z lat międzywojennych ubiegłego wieku, jest to budynek parterowy, podpiwniczony, kryty dachówką; poddasze było wykorzystywane gospodarczo. W budynku rozpoczęto przebudowę, której nie ukończono, polegającą na: adaptacji części parterowej na piekarnię oraz adaptacji strychu na poddasze mieszkalne. W obecnym stanie budynku łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 277,87 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Bestwina przy ul. Szkolna i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Suma oszacowania wynosi 151 012,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 259,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Marcin Niemczyk

Kancelaria Komornicza w Pszczynie ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna

tel. (32) 210-47-52 fax: (32) 212-85-98

e-mail: pszczyna1@komornik.pl

www.komornikniemczyk.pl

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/139364

Numer oferty: L/185/N/04/14
Region: śląskie
Cena: 113.259,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka