Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Waldemar Maciejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2014r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Piszu 12-200 Pisz, ul. Warszawska 47 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową

położoną: 12-230 Biała Piska, Sikorskiego, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 212 060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 045,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 206,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy Centrala 94 93640000 2002 0011 0927 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Warszawska 47 pok. VI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie

Waldemar Maciejczyk

Kancelaria Komornicza w Piszu

12-200 Pisz ul. Warszawska 47

tel. 0-87 423 39 96 e-mail: pisz@komomik.pl+

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119883

Numer oferty: L/154/N/12/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 159.045,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka