Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek, prowadzący kancelarię w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 13 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, sala rozpraw nr VIII odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Janowska, oznaczonej jako: działki gruntu nr: 1545/1 i 1547/1 o ogólnej pow. 0,0104 ha zabudowane budynkiem handlowo-usługowym piętrowym z poddaszem użytkowym o pow. 270,4 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.189.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 891.750,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczone 23% podatku VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjęta. Rękojmia, złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia (nabywcę) jest zaliczana na poczet wylicytowanej kwoty, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją W tym samym czasie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Podstawa: obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy  Sądzie  Rejonowym  w  Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska tel.: 083 3438448 mail: biala.podlaska2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/178/N/06/14
Region: lubelskie
Cena: 891.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny