Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek, prowadzący kancelarię w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 3 lutego 2014 r. o godz. 142S w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, sala rozpraw nr VII odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Glogera , oznaczonej jako: działka nr 1396 o powierzchni 207 m2 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 415.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 277 070,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w przeddzień licytacji w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjęta. Rękojmia, złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia (nabywcę) jest zaliczana na poczet wylicytowanej kwoty, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją. W tym samym czasie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Lucjan Wrzosek

Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej

ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska

teł. (83) 343 84 48

Numer oferty: L/72/N/12/13
Region: lubelskie
Cena: 277.070,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka