Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpc, że w dniu 2015-09-23 o godzinie 09:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

                                                       PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako tereny mieszkalne nr dz. 601/7 o pow. 0,1853 ha. Na działce znajduje się budynek mieszkalno-usługowy w trakcie budowy o powierzchni zabudowy 503 m.kw. Nieruchomość położona w miejscowości Biała Podlaska ul. Twarda .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 445.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 333.975,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na dzień przed terminem licytacji w Kancelarii Komornika w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/9 w gotówce lub na konto bankowe Komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przy licytacji będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz  ul. Sadowa 11-21/9, 21-500 Biała Podlaska tel.: 83 3426891 mail: biala.podlaska1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/117/N/08/15
Region: lubelskie
Cena: 333.975,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka