Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Dorota Nieciecka zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu 2013-12-19 w sali nr 202 Sądu Rejonowego w Żarach odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. o godz. 13.15 zabudowana nieruchomość oznaczona działkami nr 384/4 i 385/5 o łącznej powierzchni 0,2990 ha położona w m. Białków  gmina Lubsko woj. lubuskie zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Żarach. Działka nr 384/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i przybudówką garażowo - gospodarczą. Działka nr 385/5 zabudowana budynkami inwentarskimi. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 102.733,33 zł,- Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.410,00 zł,-.

2. o godz. 13.30 zabudowana nieruchomość oznaczona działką nr 384/3 o powierzchni 0,1873 ha położona w m. Białków gmina Lubsko woj. lubuskie zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Żarach. Działka nr 384/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 111.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:   74.466,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11.170,00 zł,-.

  1. o godz. 13.45 niezabudowana nieruchomość oznaczona działką nr 385/7 o pow. 1,1034 ha położona w m. Białków gmina Lubsko woj. lubuskie zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Żarach Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 46.900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 31266,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 4.690,00 zł,-. Operat szacunkowy oraz protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajduje się do wglądu Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach nr 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem 976 parag.l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Dorota Nieciecka Kancelaria Komornicza ul. Wrocławska 14/1 tel. 683749679 www.zary2.komomik.pl

 

Numer oferty: L/45/N/11/13
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka