Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 14-08-2014r. o godz. 10:15  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XII, odbędzie się pierwsza licytacja  lokali mieszkalnych  stanowiących jedną zorganizowaną funkcjonalnie przestrzeń o pow. ogółem 72,65 m2 ( salon z kuchnią i korytarzem,2 pokoje,2 łazienki z wc, garderoba, balkon- 8 kondygnacja plus piwnice (7,76m2)-)  wraz z udziałami odpowiednio 4482/2187913 i 3559/2187913 w prawie własności  nieruchomości wspólnej położonych: 15-845 Białystok, ul.Antoniukowska  56,  dla których  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgi  wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   361 172,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi  270 879,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 36 117,00zł w gotówce lub na konto komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza w Białymstoku 15-889 Białystok ul. Brukowa 28 tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90  e-mail: bialystok.kosacka-bobier@komornik.plwww.komornik-kosacka.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157817

  

Numer oferty: L/122/N/07/14
Region: podlaskie
Cena: 270.879,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie