Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie  Rejonowym  w  Białymstoku  Agnieszka  Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 28-07-2014r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XXIX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- tj.działek o nr geod.892/2 i 892/8 o łącznej pow.0,0845ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o pow.zabudowy 111,80 m2 ( i 110 m2 na podstawie ewidencji budynków) pow.użytk.-197,80 m2 i kubaturze 809 m3 oraz garażem dwustanowiskowym, wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym, murowanym, budowanym w latach 1999-2008 o pow. zabudowy 45,50 m2(i 46,00 m2 na podstawie ewidencji budynków), pow. użytk.39,00 m2 ,kubaturze- 184 m3,który z uwagi na brak bramy wjazdowej nie posiada charakteru garażu ( został zaadaptowany na cele np.biurowe bądź inne o podobnym charakterze),  położonej: 15-633 Białystok, Meksykańska  dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą, przy czym zgodnie z wpisem w Dzienniku budowy parter budynku mieszkalnego został przyjęty do użytkowania dnia 7.02.2008r.,brak natomiast formalnego przyjęcia do użytkowania całego budynku, a budynek garażowy ,zgodnie z wpisami w dzienniku budowy nie został przyjęty do użytkowania. Ponadto działka nr 892/2 obciążona jest służebnością drogi koniecznej, o wartości 30.318,00zł. 

Suma oszacowania wynosi 590 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  442 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 59 030,00zł w gotówce lub na konto komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier  ul. Młynowa 21 pok. 300,15-404 BIAŁYSTOK  bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152074

 

Numer oferty: L/165/N/06/14
Region: podlaskie
Cena: 442.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka