Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XXIX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wallenroda, 15-132 Białystok. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 745/12, 746/1, 747/2 (obręb ewidencyjny 0014-Pietrasze) o łącznej powierzchni 737m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem handlowo-usługowym. Nieruchomość położona jest w Białymstoku przy ulicy Wallenroda.

Nieruchomość położona jest na terenie osiedla Jaroszówka, w odległości od centrum miasta około 4 km. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. Dojazd do nieruchomości jest drogą o nawierzchni bitumicznej z urządzonymi ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. Kształt działki jest korzystny. Na działkach znajduje się bardzo dużo zieleni ozdobnej: między innymi świerki, tuje, sosny oraz stara jabłoń i kilka drzew owocowych. Nieruchomość wyposażona jest w instalację alarmową, monitoring oraz w centralny odkurzacz. Działki posiadają przyłącze wodno-kanalizacyjne, energetyczne oraz gazowe z sieci miejskiej. Dodatkowo budynek ogrzewany jest z kotłowni z budynku handlowo-usługowego oraz posiada ogrzewanie podłogowe na parterze oraz w holu i łazienkach na pozostałych kondygnacjach. Ponadto w salonie znajduje się kominek z rozprowadzaniem ciepłego powietrza. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry, standard wykończenia przyjęto do remontu, częściowo zdemontowane oświetlenie, urządzenia sanitarne, okładziny z podłóg. Budynek handlowo-usługowy wykorzystywany był do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją okien i drzwi drewnianych, PCV oraz schodów drewnianych. Pomieszczenia produkcyjne zlokalizowane są na parterze budynku. W piwnicy i na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia pomocnicze i magazynowe.

Suma oszacowania wynosi 741 791,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 494 527,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-257 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski Kancelaria Komornicza, ul. Jana Klemensa Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok tel. 85 744 77 66 / fax. 85 744 77 67. 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246158

 

Numer oferty: L/104/N/08/15
Region: podlaskie
Cena: 494.527,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom
Działka