Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

 ZAMIERZA ZBYĆ:

 

prawo własności do lokalu   użytkowego położonego w Bielsko-Białej przy ul. 1-Maja 13  lok. 8 –garaż (woj. śląskie), o   powierzchni 151,10 m2   oraz udziałem w częściach wspólnych oraz   prawie wieczystego użytkowania gruntu działki    nr 8/1 i 8/2 o powierzchni 2.110 m2

 

Lokalizacja nieruchomości:

Lokal usługowy usytuowany na parterze budynku położonego w centrum Miasta, wejście od strony podwórka. Najbliższe sąsiedztwo omawianej lokalizacji to zabudowa w ciągu kamienic oraz kamienice wolnostojące o przeznaczeniu zarówno mieszkalnym jak i handlowo-usługowym. W bliskim sąsiedztwie znajduje się poczta, teatr, przystanki autobusowe, parkingi, sklepy.

Całkowita powierzchnia lokalu  wynosi 151,10 m2.

Opis lokalu:

Lokal położony jest w przyziemiu  budynku mieszkalno-usługowego,  posiadający wejście od ulicy Miarki. Składa się z 3 pomieszczeń: garażu z kanałem z dwoma bramami wjazdowymi oraz 2 pomieszczeń technicznych na zapleczu.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr BB1B/00058510/6 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (księga wieczysta dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i dla budynku stanowiącego odrębną nieruchomość), dla lokalu nie założono osobnej księgi wieczystej

 

Nieruchomość znajduje się na terenie gdzie aktualnie nie ma uchwalonego nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała działka, na której usytuowany jest przedmiotowa nieruchomość, położony jest na terenie strefy śródmiejskiej S ( uchwała nr XXII/252/99 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 1999 r w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Oczekiwana cena zbycia: 266 150,00 PLN.

Zapraszamy do składania ofert !

Prezentowane oferty  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tel: +48 696 406 870

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: śląskie
Powierzchnia: 151,10
Cena: 266.150,00
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa