Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,  
że w dniu 2014-01-28 o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 9 odbędzie się:

                                    P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
               
położonej w miejscowości Bielsko-Biała, przy ul. Małkowskiego  7e,  opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z trzech pokoi, sypialni, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, spiżarki, wc, łazienki o łącznej powierzchni  użytkowej 100,95 m2  oraz  tarasu o powierzchni 16,04 m2.  Lokal położony jest  w budynku dwurodzinnym w zabudowie szeregowej na parterze oraz piętrze. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00120381/8.
Z własnością lokalu związany jest udział w 5918/10000 częściach w  nieruchomości  wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 484.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 363.225,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj 48.430,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2014-01-27 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.
Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl
Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczekul. Krzemienna 7, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 033 488 00 70; e-mail:bielsko.biala1@komornik.pl ; internet:www.komornikbielsko.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/106609

 

Numer oferty: L/95/N/01/13
Region: śląskie
Cena: 363.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie