Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2013-12-03 o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 9
odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Bielsko-Biała  przy ul. Zapłocie Małe, w skład której wchodzi parcela  nr PGR. 1071/22  o powierzchni  0,3122 HA. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni  użytkowej  211,08 m2, o wysokim standardzie wykończenia. Na nieruchomości znajduje sie także  garaż blaszany o wymiarach 3 x 5 m. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energii elektrycznej, wodę z sieci miejskiej, kanalizację odprowadzoną do przydomowej   oczyszczalni ścieków. Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi pasem o szerokości 5 m wzdłuż północnej granicy pgr.1071/22 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy pgr.1071/30 oraz pgr 1071/7. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 934.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania . kwotę: 700.725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 93.430,00 zł) najpóźniej w dniu licytacji do godziny 9:00 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.
Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.
Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl. Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97864

 

Numer oferty: L/78/N/10/13
Region: dolnośląskie
Cena: 700.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka