Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

INFORMACJA :

 

PKO Bank Polski SA , dalej „Bank”  informuje, że przygotowuje do zbycia

 nieruchomość lokalową położoną  w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75/II  ( woj., lubelskie)

 Opis nieruchomości:

Własnościowy lokal użytkowy położony  na parterze, piętrze oraz piwnicy  budynku użytkowego,  o powierzchni 1234,13m2. Nieruchomość  w bardzo dobrej lokalizacji w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75/II.  

Z przedmiotowym lokalem związany jest udział  123413/159996 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz   w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew.91/1 o   powierzchni 1674 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Biłgoraju, V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  ZA1B/00085278/3

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Powyższa nieruchomość przygotowywana jest  do zbycia w drodze przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.:  +48  724 132 479 w godzinach 9.00-15.00,

adres, e-mail: daniel.chec@pkobp.pl , nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: lubelskie
Powierzchnia: 1234,13m2.
Cena: Przygotowywane do zbycia
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa