Opis

Komornik   Sądowy   BISKUPIEC   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Mrągowie Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie SIEDZIBA BISKUPIEC 11-300 BISKUPIEC UL.SĄDOWA 8 w sali numer 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   stanowiącej   LOKAL   MIESZKALNY,   lokal położony na drugiej kondygnacji w budynku numer 6 , składający się z : dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc przedpokój plus piwnica 30,70 m2 wraz z udziałem 134/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie pod budynkiem. Obszar wraz z piwnicą 84,5300 m2. Samo mieszkanie- 54,53 m2 położonej: 11-300 BISKUPIEC, ALEJA BRONI 6, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 113 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 395,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 386,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona wpłatą na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY 11-300 Biskupiec, ul. Sądowa 8 pok. 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy BISKUPIEC przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Joanna Szulgacz Kancelaria Komornicza ARMII KRAJOWEJ 7/4, 11-300 Biskupiec teł. 0 89 715 27 78.

 

Numer oferty: L/17/N/07/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 85.395,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie