Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2015 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Błędowo, 05-180 Pomiechówek. 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, którą stanowią działki gruntu nr ew. 52/100, 52/101, 52/102, 52/103, 52/104, 52/105, 52/106, 52/107, 52/108, 52/109, 52,110, 52/111, 52/112, 52/113, 52/114, 52,115, 52/116, 52/117, 52/118, 52/119, 52/120, 52/121, 52/122, 52/123, 52/124, 52,125, 52/126, 52/127, 52/128, 52/129, 52/130, 52/131, 52/132, 52/133, 52/134, 52/135, 52/136, 52/138, 52/139, 52/140, 52/141, 52/151, 52/152, 52/153, 52/164, 52/165, 52/166, 52/167, 52/168, 52/169, 52/170, 52/171, 52/172, 52/173, 52/174, 52/175, 52/176, 52/177, 52/178, 52/179, 52/180/ 52/181, 52/182, 52/183, 52/184, 52/185, 52/186, 52/187, 52/188, 52/189, 52/190, 52/191, 52/192, 52/193, 52/194, 52/195, 52/196, 52/197, 52/198, 52/199, 52/200, 52/201, 52/202, 52/203, 52/204, 52/205, 52/206, 52/207, 52/208, 52/209, 52/210, 52/211, 52/212, 52/213, 52/214, 52/215, 52/216, 52/217, 52/256, 52/259 o łącznej powierzchni 15,2509 ha (152509 m2) z obrębu 0002- Błędowo, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski województwo mazowieckie.

Suma oszacowania wynosi 2 310 785,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 540 523,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 231 078,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 12403480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowieckitel. (0-22) 775-69-60 / fax.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250208

Numer oferty: L/52/N/10/15
Region: mazowieckie
Cena: 1.540.523,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka