Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Harcerska, 05-870 Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działka nr ew. 39 o powierzchni 275,00m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, 1-rodzinnym, murowanym, 1-piętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 137,25m2. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, poprzez udział w działce nr ew. 36, która jest własnością Gminy Błonie.

Suma oszacowania wynosi 403 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Bartniaka 21/23, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 38, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (0-22) 465 17 14 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222738 

http://otodom.pl/licytacja-nieruchomosci-id37932102.html 

http://blonie.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-dom-blonie-harcerska-137m2/139395066?clicksource=standard

Numer oferty: L/15/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 302.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka