Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, Kościuszki 13,, 83-200 Starogard Gdański, sala 26 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Leśna 8A, 83-212 Bobowo, dla którego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny oznaczony  położony w budynku mieszkalnym  przy ul. Leśnej w Bobowie, powiat starogardzki, woj. pomorskie, dla którego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1A/00038794/4. Lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 położony jest na dwóch kondygnacjach na parterze i I piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 55,60m2. W skład lokalu wchodzą na parterze: klatka schodowa i kotłownia, na I piętrze trzy pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Udział we współwłasności nieruchomości związany z własnością lokalu przysługuje właścicielom i wynosi 14/100. Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zblokowanej położony jest na działce oznaczonej geodezyjnie nr 243/1 o pow. 2552 m2 opisanej w KW. Budynek stanowi współwłasność Gminy Bobowo. Budynek, w którym zlokalizowany jest szacowany lokal nr 4 oddalony jest od centrum wsi o 3 km. Sąsiedztwo stanowią firmy usługowo-produkcyjne, budynki jednorodzinne, obszary użytkowane rolniczo i obszary leśne.

Suma oszacowania wynosi 87 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 439,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 725,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA o/Gdańsk 92105017641000002346935030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13,, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański, .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jakub Kraul

Kancelaria Komornicza, Pelplińska 18A, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 587750283 / fax. 587750283

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/155804

Numer oferty: L/173/N/07/14
Region: pomorskie
Cena: 65.439,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie