Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Przemysław Gągało na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Katedralna , 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój 13, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Choszczańska 9, Bobrówko, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

 Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal ma pow. 59,90 m² i znajduje się w czteropiętrowym budynku mieszkalnym, położonym w północnej części wsi, w sąsiedztwie podobnych budynków wielorodzinnych, garaży, boiska sportowego oraz terenów leśnych i rolnych. Usytuowany jest na parterze, po prawej stronie klatki schodowej i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica i udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 1139/10000. Lokal nie jest zamieszkały. Stan budynku określa się jako dobry (w 2014 roku wykonano termomodernizację).

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank 54 10201967 0000 8202 0052 4454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Katedralna , Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Przemysław Gągało Kancelaria Komornicza, Katedralna 5, Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie tel. 957631765 / fax. 957631765.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250679

Numer oferty: L/53/N/10/15
Region: lubuskie
Cena: 51.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie