Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2013 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Karosek  32-700 Bochnia, dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę wieczystą.

 
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Bochni, ul. Karosek, oznaczona jako działka nr 1866/4 o powierzchni 0,1158 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz wbudowanym garażem i przyległą do budynku wiatą garażową, na działce znajduje się również garaż wolnostojący.

Suma oszacowania wynosi 748 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 561 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Anna Papież

Kancelaria Komornicza, Sądecka 1, Bochnia, 32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99666

Numer oferty: L/106/N/10/13
Region: małopolskie
Cena: 561.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka