Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10,11, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Szkolna 8, 58-370 Boguszów Gorce, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności samodzielnej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Części składowe : 1. lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Szkolnej 8 w Boguszowie - Gorcach, powiat Wałbrzyski : 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, powierzchnia: 36,17 m2, kondygnacja: III położony : 58-370 Boguszów Gorce, Szkolna 8/6, Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o numerze KW SW1W/00075516/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych 2. Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego do 04.10.2103 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział wynosi 833/10000.  Pomieszczenie licytacji: sala 105b. Rękojmię należy uiścić najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 86 947,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 210,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 694,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 oddz. Wałbrzych 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Kinga Rasztar

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3/2, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 8421210 / fax. 74 8421210

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115269

Numer oferty: L/68/N/01/14
Region: dolnośląskie
Cena: 65.210,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie