Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2014 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jarzębinowa, Bojano, 84-207 Koleczkowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka nr 365/19 Przedmiotowa działka ma kształt wielokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu. Od strony północnej graniczy z drogą dojazdową ul. Jarzębinową, nieutwardzoną, gruntową, od strony wschodniej, zachodniej i częściowo południowej przylega do sąsiednich działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, od strony południowej i na części granicy zachodniej las. Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej mocowanej do słupków stalowych z trzech stron, od frontu ogrodzenie murowane. Wjazd na posesję bramą stalową kutą przesuwną, zdalnie sterowaną, wejście furtką stalową jednoskrzydłową. Działka zabudowana budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym z garażem. Teren działki poza zabudową zagospodarowany – trawnik, nasadzenia drzew i krzewów iglastych oraz liściastych, rabaty kwiatowe, place utwardzone kostką betonową. Działka uzbrojona w sieć wodociągową gminną, elektryczną, kanalizacji sanitarnej („szambo” na terenie ). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia działki nr 365/19 - 0,1631ha. Zabudowa na działce nr 365/19. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej . Powierzchnia użytkowa budynku – 189,10m2 ( ustalona na podstawie pomiarów dokonanych podczas wizji ). w tym : powierzchnia parteru – 103,75m2, powierzchnia poddasza – 85,35m2. Budynek podpiwniczony – powierzchnia pomieszczeń piwnicznych (pralnia, kotłownia, korytarz, pomieszczenie do ćwiczeń ) równa 99,15m2. Do budynku dobudowany garaż o powierzchni 31,80m2. Budynek o rozczłonowanej zabudowie, parterowy z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej około 2009r., posadowiony bezpośrednio na gruncie. Ściany: zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane, otynkowane obustronnie, ściany wewnętrzne działowe murowane otynkowane obustronnie lub lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowych wygłuszone wełną mineralną. Stropy w budynku żelbetowe. Dach drewniany wielospadowy z „wolim oczkiem”, o drewnianej konstrukcji, kryty dachówką na odeskowaniu. Rynny i rury spustowe PCV. Stolarka okienna – okna zespolone w ramach PCV, na poddaszu część okien połaciowych typu Velux. Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne drewniane pełne oraz oszklone, drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe z naświetlem, drzwi na taras dwuskrzydłowe przeszklone PCV. Brama garażowa podnoszona typu Horman. Podłogi i posadzki : - na parterze – w salonie, kuchni i holu gress polerowany, w sypialni wykładzina dywanowa na posadzce betonowej, w łazience i korytarzu terakota, - na poddaszu – w łazience terakota, w dwóch pokojach panele podłogowe, pozostałe pomieszczenia nie mają wykończenia podłóg ( posadzka betonowa ), - piwnica – w korytarzu, pralni, kotłowni terakota, w pozostałej części pomieszczeń piwnicznych panele podłogowe i wykładzina dywanowa. Ściany wewnętrzne wykończone cementowo-wapiennym: - na parterze - w łazience glazura ścienna, w kuchni między szafkami glazura ścienna, w pozostałych pomieszczeniach ściany malowane farbą emulsyjną na gładzi szpachlowej, - na poddaszu w pokojach ściany malowane lub wyłożone glazurą ścienną, - w piwnicy – część ścian nieotynkowanych od wewnątrz. Schody wewnętrzne na poddasze żelbetowe, niewykończone, balustrada stalowa ozdobna. Schody do piwnicy żelbetowe, zabiegowe, stopnie wykończone terakotą, balustrada stalowa ozdobna. Przed wejściem do budynku schody zewnętrzne z szerokim podestem – betonowe niewykończone. Ściany zewnętrzne budynku niewykończone (ocieplone styropianem i obrzucone tynkiem) - brak tynku cienkościennego i wykończenia cokołów. Wyposażenie pomieszczeń w budynku: w WC na parterze miska ustępowa i umywalka, w łazience na poddaszu wanna narożna, umywalka, bidet i miska ustępowa, w kuchni kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną , zlewozmywak dwukomorowy. W salonie na parterze kominek. Wyposażenie techniczne budynku : - instalacja wodociągowa - gminna, - inst

Suma oszacowania wynosi 811 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 608 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/149373

 

Numer oferty: L/149/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 608.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka