Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewiczna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2016 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Bordziłówka Stara,  Gmina Leśna Podlaska, 21-542 Leśna Podlaska.

Grunt niezabudowany numer działki 77/2 o powierzchni 2, 3407 ha - grunt niezabudowany numer działki 77/2 o powierzchni 2, 3407 ha (ma powierzchni 1, 8062 ha stanowi kopaliny żwiru i piasku, na powierzchni 0, 5345 ha stanowi grunt orny).

Suma oszacowania wynosi 745 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 496 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/305090

Numer oferty: L/4/N/07/16
Region: lubelskie
Cena: 496.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka